david19710102
超级版主

[2019] [美国] [犯罪] [连载] [BT下载][浪子神探 Prodigal Son 第一季][更新至10集][英语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->


浪子神探 

Prodigal Son (2019)


导演: 李·杜兰·克里格

编剧: 克里斯·费达克 / 山姆·斯卡弗

主演: 麦克·辛 / 汤姆·佩恩 / 贝拉米·扬 / 卢·戴蒙德·菲利普斯 / 豪斯顿·塞奇 / 更多...

类型: 悬疑 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2019-09-23(美国)

又名: 不肖子神探 / 忤逆子神探 / 不肖之子 / 回头浪子

IMDb链接: tt9055164


浪子神探的剧情简介 · · · · · ·


  最好的犯罪心理学家之一:马尔科姆·布莱特,利用他的天赋异禀来帮助纽约警局破案。#1楼
发帖时间:2019-09-24 21:21:57   |   回复数:14
david19710102
超级版主

MKV 无字片源


10 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 8.17K 721 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.13K 623 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.08K 469 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.49K 385 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.26K 378 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.43K 350 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.22K 364 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.48K 301 次 24天前

Prodigal.Son.S01E09.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 7.42K 210 次 10天前

Prodigal.Son.S01E10.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.46K 182 次 3天前

2月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源


20 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 11.92K 490 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.56K 742 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 16.49K 1358 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 16.76K 469 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 15.73K 1330 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.98K 343 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 14.76K 595 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 13.23K 280 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 11.17K 469 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.78K 231 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.96K 469 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.29K 252 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.65K 413 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.32K 182 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.07K 343 次 24天前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.99K 119 次 24天前

Prodigal.Son.S01E09.720p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 11.00K 301 次 10天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 16.20K 84 次 10天前

Prodigal.Son.S01E10.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.03K 217 次 3天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 14.37K 84 次 3天前

2月前 #3楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P无字片源


20 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.97K 672 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 28.62K 2541 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.32K 518 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.22K 1316 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF[rarbg].torrent 0 金币 16.22K 574 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.31K 868 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 595 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 26.61K 700 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 539 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 25.08K 434 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON.torrent 0 金币 21.95K 259 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 21.92K 749 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.1080p.WEB.h264-TBS.torrent 0 金币 13.54K 203 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 23.92K 602 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.04K 322 次 24天前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 20.74K 329 次 24天前

Prodigal.Son.S01E09.1080p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 15.92K 182 次 10天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.44K 280 次 10天前

Prodigal.Son.S01E10.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.00K 119 次 3天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.70K 252 次 3天前

2月前 #4楼
david19710102
超级版主

人人影视字幕组

MP4 720P中英双语字幕


30 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 1652 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.35K 11998 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 231.72K 903 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.19K 8075 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 224.22K 658 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.12K 6034 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 251.01K 574 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.09K 5859 次 1月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.zip 0 金币 230.53K 525 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.25K 5061 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 236.62K 476 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.11K 4949 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 242.93K 441 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2.mp4.torrent 0 金币 11.15K 4221 次 1月前

prodigal.son.s01e08.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 227.07K 385 次 24天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.54K 3927 次 24天前

prodigal.son.s01e09.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 233.54K 371 次 10天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.17K 2765 次 10天前

prodigal.son.s01e10.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 229.70K 203 次 3天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.27K 2002 次 3天前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p+1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 14 次 2天前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 108.31K 14 次 2天前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 104.26K 14 次 2天前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 118.10K 14 次 2天前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.15K 7 次 2天前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 111.01K 7 次 2天前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.16K 7 次 2天前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 109.56K 7 次 2天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.43K 7 次 2天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.65K 63 次 2天前

2月前 #5楼
david19710102
超级版主

20 个附件 售价 大小 下载 时间

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng_0.mp4.torrent 0 金币 67.06K 3780 次 2月前

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.17K 644 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.89K 3486 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.rar 0 金币 226.32K 882 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.26K 2989 次 1月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.rar 0 金币 215.04K 560 次 1月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.15K 2394 次 1月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 236.22K 511 次 1月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.40K 2436 次 1月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 227.76K 1134 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.67K 1701 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 227.10K 161 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.49K 1330 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 231.68K 273 次 1月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.54K 1477 次 24天前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.72K 266 次 24天前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.15K 1204 次 10天前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 234.15K 126 次 10天前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.75K 658 次 3天前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 216.79K 28 次 2天前

2月前 #6楼
david19710102
超级版主

2月前 #7楼
david19710102
超级版主

MP4ba

MP4 720P/1080P中英双语字幕


16 个附件 售价 大小 下载 时间

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.54K 2261 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 83.91K 2842 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.51K 2002 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.80K 2317 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.83K 1638 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.08K 1883 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.74K 1547 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.05K 1841 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.02K 1064 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.29K 1239 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 1071 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.49K 1337 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 826 次 28天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.59K 987 次 28天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.81K 679 次 23天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.00K 896 次 23天前

2月前 #8楼
david19710102
超级版主

FIX字幕侠

MP4 720P中英双语字幕

百度网盘

S01E01   百度网盘  电驴下载

S01E02   百度网盘  电驴下载

S01E03   百度网盘  电驴下载

S01E04   百度网盘  电驴下载

S01E05   百度网盘  电驴下载

S01E06   百度网盘  电驴下载

S01E07   百度网盘  电驴下载

S01E08   百度网盘  电驴下载


16 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.79K 2275 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 451.25K 392 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.21K 1890 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 452.41K 350 次 2月前

prodigal.son.s01e03.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 443.77K 273 次 1月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 1743 次 1月前

prodigal.son.s01e04.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 450.68K 217 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.31K 1407 次 1月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.FIX.rar 0 金币 445.94K 182 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.32K 1204 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 448.48K 133 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.27K 980 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-TRUMP.FIX.rar 0 金币 449.21K 147 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.34K 931 次 1月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.rar 0 金币 451.66K 91 次 20天前

Prodigal.Son.S01E08.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 630 次 20天前

2月前 #9楼
cliff168
一派掌门

其他外挂字幕

(NEW字幕组)


2月前 #10楼
牛奶小麦
小有名气
感谢楼主分享~~
2月前 #11楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
2月前 #12楼
紫紫小仙女
一代宗师
感谢楼主分享,新剧上线啦
2月前 #13楼
david19710102
超级版主
1204
3天前 #14楼
游客组